Latest Posts

திஹா கிளினிக்கின் முழு உடல் பரிசோதனை திட்டம் – முன் கூட்டியே நோயறிதல் உங்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு

குடும்ப உறுப்பினரில் ஒருவர் உடல்நலம் பாதிப்படைகிறார் என்ற தகவலால் குடும்பமே அதிர்ச்சியடைவதை நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம்.